Mar 16, 2010

Aspirasi SPRM 2010

Meningkatkan keyakinan dan memperbaiki persepsi masyarakat Malaysia dan antarabangsa ke atas keberkesanan SPRM dalam pencegahan rasuah berasaskan prinsip kebebasan, ketelusan dan profesionalisme

Meningkatkan Keyakinan

Menjadikan SPRM sebagai Suruhanjaya yang profesional serta mempunyai imej yang tinggi dari kaca mata masyarakat dalam dan luar negara dengan cara menguatkuasakan undang-undang, peraturan dan arahan-arahan pentadbiran secara cekap, betul dan berkesan. Di samping itu SPRM juga komited memberikan pendidikan dan penerangan mengenai kejijikan jenayah rasuah dan langkah-langkah pencegahannya demi memelihara sokongan masyarakat supaya bersama memerangi jenayah rasuah.

Keberkesanan SPRM

Kebebasan:Suruhanjaya ini bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan tidak terpengaruh dan terikat dengan mana-mana pihak. Tugas-tugas Suruhanjaya akan dilaksanakan dengan amanah, tegas dan adil.

Ketelusan: Struktur dan mekanisme yang baru ini memastikan supaya ianya telus, jelas, nyata dalam membuat keputusan tanpa menimbulkan keraguan, ketidakpuasan hati atau kecurigaan masyarakat.

Profesionalisme: Para anggota Suruhanjaya mempunyai ilmu, kemahiran, kompeten, kreatif, inovatif, efektif serta bertindak berlandaskan prinsip undang-undang negara dan kod etika jabatan.

No comments:

Post a Comment