Aug 21, 2009

PENDIDIKAN MASYARAKAT 4: Melahirkan Generasi Muda Benci Rasuah

Oleh: Penulis ialah Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat, SPRM.

Generasi muda adalah pelapis kepada kepimpinan masa depan dan penentu kepada kesinambungan kejayaan pembangunan yang dikecapi generasi sekarang. Jesteru, mereka perlu dididik supaya bersedia mengharungi cabaran lebih getir dan mampu menyeimbangi kemewahan yang diwarisi dengan nilai kehidupan yang berteraskan ajaran agama serta moral yang tinggi. Jenayah rasuah berlaku disebabkan sikap rakus manusia yang mengejar kuasa dan kekayaan semata-mata.

Perasuah mengandaikan maruah diri hanya kerana keuntungan peribadi dan membelakangkan tanggungjawab serta amanah kepada bangsa dan negara. Wawasan 2020 menggariskan sembilan cabaran penting yang perlu diberikan perhatian untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju mengikut acuannya sendiri. Apakah takrifan maju yang diidamkan negara dan adakah ia semata-mata maju dari segi pembangunan, ekonomi dan infrastrukturnya saja? Kemajuan yang kita idamkan ialah kemajuan yang seimbang antara aspek pembangunan fizikal dan kerohanian. Kita tidak mahu menjadi seperti negara maju mengikut takrifan Barat, sedangkan masalah sosial seperti jenayah, seks bebas, penyalahgunaan dadah, polarisasi kaum dan sebagainya masih menular.

Oleh itu, cabaran keempat Wawasan 2020 menggariskan aspek berikut: "Membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri moral dan etikanya, dengan warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh serta ditunjangi budi pekerti yang luhur." SPRM sebagai badan penguatkuasa yang ditubuhkan untuk memerangi jenayah rasuah, penyelahgunaan kuasa dan penyelewengan juga telah menggariskan visinya iaitu ' Melahirkan masyarakat Malaysia yang bebas daripada rasuah dan hidup berlandaskan nilai kerohanian dan moral yang tinggi." Pelbagai pendekatan dan usaha dilaksanakan kerajaan bagi memastikan hasrat dan cita-cita murni ini dicapai.

Pelancaran Pelan Integriti Nasional (PIN) dan Institut Integriti Malaysia (IIM) jelas memeperlihatkan kesungguhan kerajaan memastikan cabaran untuk melahirkan masyarakat yang hidup berlandaskan nilai kerohanian dan etika yang tinggi, dapat dicapai sepenuhnya. " Melentur buluh biarlah dari rebungnya" adalah pepatah yang boleh dijadikan pendekatan untuk melahirkan generasi muda berpegang teguh kepada integriti dan membenci rasuah. Satu langkah berkesan yang dapat memastikan usaha ini dicapai ialah menerusi penerapan elemen nilai murni dan etika di peringkat sekolah. Anak diibaratkan kain putih. Kitalah yang dapat mencorakkannya mengikut kehendak dan matlamat diinginkan. Masa depan kita ditentukan oleh budaya dan ilmu yang diterapkan kepada generasi muda hari ini. Melihat kepada dasar semasa kerajaan dan kepentingan pendidikan pencegahan rasuah di peringkat sekolah, BPR dengan kerjasama Kementerian Pelajaran, sudah merangka beberapa langkah penting untuk menggerakkan pengamalan nilai murni dan pendidikan pencegahan rasuah kepada generasi muda, khususnya pelajar.

Langkah pertama dianjurkan Kementerian Pelajaran ialah memperkenalkan dasar penerapan elemen pendidikan pencegahan rasuah dalam kurikulum di peringkat menengah dan institusi pengajian tinggi iaitu memasukkan elemen berkenaan dalam mata pelajaran Pendidikan Moral, Bahasa Melayu dan Pendidikan Islam. Sehubungan itu, BPR dengan Kerjasama Kementerian Pelajaran telah mengadakan beberapa siri bengkel dan seminar pendidikan pencegahan rasuah kepada pengurusan sekolah dan guru bagi menerapkan pendidikkan pencegahan rasuah di kalangan pelajar. Langkah pertama dianjurkan Kementerian Pelajaran ialah memperkenalkan dasar menerapkan elemen pendidikan pencegahan rasuah dalam kurikulum di peringkat menengah dan institusi pengajian tinggi iaitu memasukkan eleman berkenaan dalam mata pelajaran Pendidikan Moral, Bahasa Melayu dan Pendidikan Islam. Sehubungan itu, BPR dengan kerjasama Kementerian Pelajaran telah mengadakan beberapa siri bengkel dan seminar pendidikan pencegahan rasuah kepada pengurusan sekolah dan guru bagi menerapkan pendidikan pencegahan rasuah dikalangan pelajar.

Bermula 2002, seramai 969 guru kaunseling sekolah menengah dari seluruh negara dipilih mengikuti Seminar Peranan Kaunselor Dalam Pendidikan Pencegahan Rasuah di Peringkat Sekolah. Selain guru kaunselor, pentadbir sekolah terdiri daripada pengetua dan guru besar turut mengikuti seminar berkenaan. Pada 2003, 340 pengetua kanan dipilih mengikuti seminar yang sama, manakala 500 pengetua dan guru besar mengikuti program berkenaan tahun lalu.

Antara rumusan yang dihasilkan dalam seminar berkenaan ialah pengurus sekolah hendaklah:

* Memahami dan mengamalkan konsep pengurusan integriti dalam organisasi.

* Memainkan peranan penting dalam mendidik generasi muda menerusi kurikulum, kokurikulum, sahsiah dan kepimpinan supaya mereka membenci rasuah.

* Bertindak sebagai pengurus kewangan bertanggungjawab ke atas segala peraturan dan tatacara kewangan sekolah.

* Memastikan peraturan perolehan dipatuhi sebelum membuat pengesahan kewangan.

*Memperkayakan maklumat dan mempertingkatkan kemahiran kepimpinan untuk mewujudkan sekolah cemerlang.

* Bertanggungjawab memperkukuhkan organisasi dengan membentuk suasana kerja kondusif bagi mengatasi budaya kerja yang negatif. Kempen pendidikan pencegahan rasuah diperingkat sekolah ini diteruskan pada 2004 menerusi Bengkel Penerapan Elemen Antirasuah Dalam Pendidikan Sekolah yang dianjurkan Bahagaian Pendidikan Masyarakat SPRM dan Pusat Perkembangan Kukurikulum, Kementerian Pelajaran. Seramai 382 guru yang terdiri daripasda jemaah Nazir Sekolah, pensyarah maktab perguruan, pegawai Jabatan Pelajaran negeri dan guru pakar Pendidikan Moral, telah mengikutinya. Secara keseluruhannya, maklum balas peserta amat memberangsangkan dan rata-rata menyatakan bahawa program berkenaan dapat memberi faedah dari aspek:

* Meningkatkan kefahaman, pengetahuan dan kesedaran guru berhubung kesalahan rasuah dari segi teori dan praktikal.

* Menyediakan ruang dan peluang untuk berbincang dan bertukar-tukar pandangan berhubung tatacara menerapkan elemen antirasuah dalam kurikulum pendidikan.

* Memberi peluang guru bertanyakan soalan, permasalahan dan kemusykilan berhubung kesalahan rasuah dan mendapat maklumat tepat daripada pegawai BPR.

* Forum untuk menjalinkan hubungan silaturrahim antara pendidik dengan pegawai BPR serta saling bertukar maklumat.

* Memberikan keyakinan kepada guru untuk menyampaikan maklumat berhubung kesalahan rasuah kepada pelajar.

* Memperolehi bahan rujukan dan risalah bercetak sebagai maklumat tambahan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Langkah mengadakan kempen ini adalah tindakan serius BPR dan Kementerian Pelajaran untuk memastikan generasi muda dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan kesedaran mengenai bahaya rasuah terhadap diri, keluarga dan negara. -


#BERSAMA MAHASISWA MEMBASMI RASUAH#

No comments:

Post a Comment